لیست قیمت

لیست قیمت

معمولا تعرفه ترجمه بر اساس صفحه مشخص می شود ، صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است . در این جدول تعرفه ترجمه هر صفحه آمده است : انگلیسی عربی فرانسه آلمانی عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی) فارسی به انگلیسی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان انگلیسی به فارسی ۸,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی) فارسی به عربی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان عربی به…