شما میتوانید هزینه ترجمه را از طریق فرم زیر و با استفاده از کارت های عضو شتاب به راحتی پرداخت کنید :

پرداخت

  • مبلغ مورد نظر را به ریال وارد کنید .