شما میتوانید هزینه ترجمه را از طریق فرم زیر و با استفاده از کارت های عضو شتاب به راحتی پرداخت کنید :
نام و نام خانوادگی *
ایمیل *
موبایل *
مبلغ *
ریال
توضیحات پرداخت *