پرداخت آنلاین

شما می توانید هزینه ترجمه را با انواع کارت های عضو شتاب به راحتی از طریق فرم زیر پرداخت کنید :
  • مبلغ مورد نظر را به ریال وارد کنید .